Dịch Vụ
  • Chụp mạch máu võng mạc huỳnh quang
    Chụp mạch máu võng mạc huỳnh quang

    Chụp mạch máu võng mạc huỳnh quang là một khám nghiệm cực kỳ có giá trị cung cấp thông tin về hệ tuần hoàn mạch máu võng mạc và tình trạng của đáy mắt. Khám nghiệm này rất có lợi trong việc đánh giá nhiều bệnh khác nhau của mắt ảnh hưởng trên võng mạc (màng thần kinh mắt).

    Đọc thêm...