Dịch Vụ
Bất đồng khúc xạ là tình trạng độ khúc xạ hai mắt không đều nhau và sự khác biệt này từ 2 độ trở lên (bao gồm cả cận thị, viễn thị và loạn thị).
Tình trạng này có thể bao gồm:
  • Một mắt chính thị và mắt còn lại bị tật khúc xạ (cận thị, viễn thị hay loạn thị).
  • Cả hai mắt cùng bị một loại tật khúc xạ, nhưng độ khác nhau.
  • Hai mắt có tật khúc xạ, nhưng khác loại (một mắt viễn thị và mắt còn lại bị cận thị).
Thông thường, với những trường hợp bất đồng khúc xạ nhẹ và trung bình, thị giác hai mắt vẫn được bảo tồn nhưng bệnh nhân vẫn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi mắt khi nhìn ở mọi khoảng cách.
Riêng với những trường hợp bất đồng khúc xạ mà một mắt là chính thị hoặc viễn thị trung bình và mắt kia là cận thị thì bệnh nhân sẽ có thị giác luân phiên, một mắt sử dụng cho nhìn xa và mắt còn lại (mắt cận thị) sẽ sử dụng để nhìn gần, khi đó bệnh nhân sẽ thấy mắt dễ chịu và ít bị mỏi mệt mắt.

Khi sự chênh lệch khúc xạ giữa hai mắt càng cao (bất đồng khúc xạ nặng) thì khả năng nhìn bằng hai mắt càng kém, người bệnh có khuynh hướng nhìn chủ yếu bằng mắt nhẹ độ hơn, do đó theo thời gian mắt ít được sử dụng sẽ bị giảm thị lực, trở thành nhược thị và lé.

Bất đồng khúc xạ được điều chỉnh bằng kính gọng, kính áp tròng và phẫu thuật.
Trên thực tế, việc đeo kính gọng chỉ có thể áp dụng đối với những trường hợp bất đồng khúc xạ nhẹ, hoặc bất đồng khúc xạ ở trẻ em, trẻ em càng nhỏ thì khả năng đeo kính chênh lệch giữa hai mắt càng cao.
Đối với những trường hợp bất đồng khúc xạ cao, nhất là ở người lớn việc đeo kính đúng độ rất khó khăn. Trong trường hợp này, bệnh nhân nên được đeo kính áp tròng hoặc phẫu thuật khúc xạ.

Kính áp tròng được xem là biện pháp ưu tiên được nghĩ đến trong việc điều chỉnh bất đồng khúc xạ vì nó hạn chế được sự khác biệt về kích thước ảnh võng mạc và hiệu ứng lăng kính giữa hai mắt, tạo điều kiện cho thị giác hai mắt phát triển tốt. Tuy nhiên, việc sử dụng kính áp tròng thường phải tôn trọng nguyên tắc đặt kính và thường gây viêm nhiễm cho giác mạc nếu không được vệ sinh tốt.

Thời gian gần đây, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng, phẫu thuật khúc xạ bằng Laser Excimer (PRK LASEK, LASIK, EPI- LASIK...) ra đời đem lại cho người bị bất đồng khúc xạ cơ hội thoát khỏi những khó chịu và bất tiện của việc điều chỉnh bằng đeo kính, có thể giúp đạt được mục tiêu điều trị lý tưởng vì có thể giải quyết được hoàn toàn độ khúc xạ của mỗi mắt.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải chú ý là phát hiện sớm tật khúc xạ và bất đồng khúc xạ, đặc biệt là bất đồng khúc xạ ở trẻ em (như trẻ hay nheo mắt, nghiêng đầu khi nhìn, nhắm một mắt khi đọc hoặc xem tivi, xem tivi hay chạy lại gần, học kém do chép bài sai hoặc viết chữ sai, trẻ thường than nhức đầu, mỏi mắt, chảy nước mắt sống, sợ ánh sáng, hoặc trẻ thường hay dụi mắt dù không buồn ngủ,…). Khi đó cho trẻ đeo kính sớm và đúng độ nhằm giúp phát triển tốt thị giác hai mắt, đồng thời ngăn chặn biến chứng nhược thị và lé. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc điều trị bất đồng khúc xạ bằng excimer laser, vì khi đã bị nhược thị sâu, thì phẫu thuật laser chỉ giúp giải quyết được bất đồng khúc xạ chứ không giúp cải thiện thị lực.