Dịch Vụ
Rạch giác mạc hình nan hoa : Những đường rạch hình nan hoa trên giác mạc được thực hiện bằng dao kim cương nhằm làm giác mạc dẹt bớt và giảm công suất để điều trị cận thị. Đây là phương pháp được thực hiện nhiều khi chưa có LASIK vào thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên phương pháp này hiện chỉ áp dụng cho một số trường hợp loạn thị cao đơn thuần, hoặc điều chỉnh loạn khi mổ và hầu như không sử dụng để điều trị tật khúc xạ thường quy do độ chính xác kém và không điều trị được độ cao.
LASIK (Laser Assisted in - Situ Keratomileusis): Giác mạc được tạo hình lại bằng năng lượng Laser sau khi tạo một vạt giác mạc rất mỏng (120-160 micron). LASIK hiện là phẫu thuật được lựa chọn cho trên 95% các trường hợp phẫu thuật khúc xạ.
Thay thủy tinh thể nhân tạo: Thủy tinh thể tự nhiên được lấy ra và thay bằng một thủy tinh thể nhân tạo với công suất phù hợp để bệnh nhân có thể nhìn rõ mà không cần đeo kính. Phẫu thuật này được thực hiện khi không có chỉ định mổ LASIK do tật khúc xạ quá nặng hoặc bệnh nhân có kèm đục thủy tinh thể.
Đặt thêm thủy tinh thể nhân tạo: Thủy tinh thể tự nhiên vẫn được giữ lại, một thấu kính nhỏ với công suất phù hợp được đặt vào mắt bệnh nhân để điều chỉnh tật khúc xạ nặng. Phẫu thuật này được thực hiện khi không thể phẫu thuật bằng phương pháp LASIK do độ quá cao hoặc do giác mạc quá mỏng.