Dịch Vụ
Đây là một bài kiểm tra nhanh sức nhìn của bạn với kính (nếu bạn đang có tật khúc xạ - đục thủy tinh thể, cận thị) hoặc không kính (nếu không có tật khúc xạ, hoặc chưa được chẩn đoán). Để kiểm tra được chính xác hơn, bạn cần giữ khoảng cách phù hợp từ vị trí ngồi tới màn hình như sau:
  •  2.20m đối với màn hình 20 inches,
  •  1.50m đối với màn hình 17 inches,
  •  1m đối với màn hình 15 inches,
  •  75cm đối với màn hình 14 inches.
Che kín từng mắt với lòng bàn tay của bạn (lưu ý không đè, nhấn vào mắt, mi mắt), và đọc bản chữ dưới đây, từng chữ từng chữ một. Sau đó bạn hãy đổi che mắt và bắt đầu làm lại tương tự. 
 
Nếu bạn có thể đọc tốt với cả mắt phải lẫn mắt trái, có thể bạn có một thị lực trung tâm tốt. Nếu trường hợp bạn không thể đọc hết tất cả các chữ cái, kể cả đối với một mắt hoặc với cả hai mắt, chúng tôi đề nghị bạn nên đến khám kiểm tra mắt với một bác sĩ Mắt uy tín.

Lưu ý: bài kiềm tra trên chỉ có giá trị gợi ý, giúp bạn kiểm tra nhanh thị lực trung tâm, không có giá trị chẩn đoán, hoặc loại trừ các bệnh lý về Mắt.