Dịch Vụ
Kính chỉnh không đúng độ: nếu phát hiện sớm có thể đặt lại thủy tinh thể nhân tạo, nếu phát hiện muộn thì tùy theo nhu cầu của bệnh nhân muốn đọc sách hay nhìn xa mà ta có thể cho bệnh nhân đeo thêm kính ngoài đúng độ.

Đục bao sau: do quá trình mổ phaco bao sau thủy tinh thể được chừa lại nhằm bảo vệ cấu trúc pha lê thể bên dưới cũng như nâng đỡ thủy tinh thể nhân tạo, theo tiến trình tự nhiên dần dần bao sau thủy tinh thể cũng bị đục gây nên nhìn mờ. Khi đó có thể dùng tia laser để phá bao sau thủy tinh thể.