Hỏi đáp

Bệnh nhân sau phẫu thuật Phaco có phải lưu trú tại viện không?

  1. Bệnh nhân sau phẫu thuật Phaco cần
    phải lưu trú tại viện không?

  2. Bệnh nhân không phải lưu trú tại bệnh viện. Sau phẫu thuật khoảng 1 giờ bệnh nhân có thể về nhà ngay.