Hỏi đáp

Đáy mắt không tốt có thể phẫu thuật Phaco được không?

  1. Đáy mắt không tốt có thể
    phẫu thuật Phaco được không?

  2. Cùng một lúc, bệnh nhân có thể bị nhiều bệnh khác nhau, đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân có các bệnh ở đáy mắt, bác sĩ sẽ thảo luận, tiên lượng kết quả phẫu thuật có những tổn thương đi kèm và bệnh nhân sẽ quyết định mình có đồng ý mổ hay không.