Hỏi đáp

Người có tuổi bị mờ mắt, Phẫu thuật Phaco có sáng ra không?

  1. Người có tuổi bị mờ mắt, phẫu thuật
    Phaco có sáng ra không?

  2. Ở người già có rất nhiều nguyên nhân gây ra mờ mắt, cần phải được khám cẩn thận để tìm ra nguyên nhân. Nếu mờ mắt là do đục thể thủy tinh gây ra thì mới có chỉ địnhPhẫu thuật Phaco và mắt sẽ sáng ra được.