Hỏi đáp

Những ai đủ điều kiện để có thể tiến hành Phẫu thuật Phaco?

  1. Những ai đủ điều kiện để có thể
    tiến Phẫu thuật Phaco?

  2. - Bệnh nhân có đục thủy tinh thể
    - Bệnh nhân không có các bệnh toàn thân cấp tính
    - Bệnh nhân không có các viêm nhiễm cấp tính tại mắt