Hỏi đáp

Thể thủy tinh nhân tạo có bền không?

  1. Thể thủy tinh nhân tạo có bền không?

  2. Sau khi được đặt vào mắt, thể thủy tinh nhân tạo sẽ tồn tại suốt cuộc đời còn lại của bệnh nhân mà không sợ bị hỏng hay thoái hóa.