Khám Mắt

Bảng Thông Tin Đặt Khám

Đa số nơi khác khi đăng ký khám dịch vụ hẹn giờ bạn phải trả thêm tiền, tại Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao An Sinh chỉ cần bạn đến đúng giờ, bạn sẽ được ưu tiên khám trước và tiết kiệm được thời gian. Mời bạn điền thông tin cá nhân trong bảng sau và đặt giờ khám, chúng tôi sẽ xem xét và cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn.